Αγγλικά

Στο σχολείο μας δίνεται η δυνατότητα απόκτησης των παρακάτω πτυχίων:

 • EUROPALSO SOCIETY (STARS 1-2, BEGINNERS, ELEMENTARY, BASIC)
 • ΚΕΤ
 • PET
 • LOWER CAMBRIDGE (FCE)
 • ADVANCED CAMBRIDGE (CAE)
 • PROFICIENCY CAMBRIDGE (CPE)
 • PROFICIENCY MICHIGAN STATE UNIVERSITY (MSU) CELP
 • LOWER MICHIGAN (ECCE)
 • ALCE (HAU)
 • PROFICIENCY MICHIGAN (ECPE)
 • TOEFL
 • TOEIC
 • IELTS
 • GMAT
 • BUSINESS ENGLISH