Παιδικά - Εφηβικά Τμήματα

Στο σχολείο μας δίνεται η δυνατότητα απόκτησης των παρακάτω πτυχίων:

  • Α 1
  • Α 2
  • Β 1
  • Β 2
  • C 1
  • C 2
  • SORBONNE I - II

Για τους μαθητές του σχολείου μας η εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας ολοκληρώνεται σε διάστημα τριών σχολικών ετών, μετά το πέρας των οποίων επιτυγχάνεται η απόκτηση των πτυχίων Α 1, Α 2, Β 1. Στο τέταρτο έτος οι μαθητές συμμετέχουν στις εξετάσεις για το πτυχίο Β 2, το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Lower των αγγλικών.