Τμήματα Ενηλίκων - Φοιτητών

Στο σχολείο μας δίνεται η δυνατότητα απόκτησης των παρακάτω πτυχίων:

  • Α 1
  • Α 2
  • Β 1
  • Β 2
  • C 1
  • C 2
  • SORBONNE I - II

Ακολουθώντας το σύστημά μας, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους ολοκληρώνεται η ύλη των επιπέδων Α 1, Α 2 και κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους η ύλη των επιπέδων Β 1, Β 2, το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Lower των αγγλικών. Στη συνέχεια, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε C 1, C 2 ή Sorbonne I - II.