Γερμανικά

Στο σχολείο μας δίνεται η δυνατότητα απόκτησης των παρακάτω πτυχίων:

  • START DEUTSCH 1, 2
  • FIT IN DEUTSCH 1, 2
  • ZERTIFICAT B 1
  • B 2
  • C 1
  • KDS
  • GDS