Ιταλικά

Στο σχολείο μας δίνεται η δυνατότητα απόκτησης των παρακάτω πτυχίων:

  • CELI I
  • CELI II
  • CELI III
  • CELI IV
  • CELI V
  • ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)