ΓΑΛΛΙΚΑ

Παιδικά - Εφηβικά Τμήματα

Στο σχολείο μας δίνεται η δυνατότητα απόκτησης των παρακάτω πτυχίων:

Για τους μαθητές του σχολείου μας η εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας ολοκληρώνεται σε διάστημα τριών σχολικών ετών, μετά το πέρας των οποίων επιτυγχάνεται η απόκτηση των πτυχίων Α 1, Α 2, Β 1. Στο τέταρτο έτος οι μαθητές συμμετέχουν στις εξετάσεις για το πτυχίο Β 2, το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Lower των αγγλικών.

Τμήματα Ενηλίκων - Φοιτητών

Στο σχολείο μας δίνεται η δυνατότητα απόκτησης των παρακάτω πτυχίων:

Ακολουθώντας το σύστημά μας, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους ολοκληρώνεται η ύλη των επιπέδων Α 1, Α 2 και κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους η ύλη των επιπέδων Β 1, Β 2, το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Lower των αγγλικών. Στη συνέχεια, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε C 1, C 2 ή Sorbonne I – II.